Osnovni pojmovi i definicije

Astronomska opservatorija je jedna od laboratorija Instituta za fiziku, PMFa u Kragujevcu. Nalazi se na krovu zgrade pomenutog Instituta gde je izgrađena obgovarajuća prostorija sa pokretnim krovom i postavljena posmatračka oprema. Ova laboratorija koristi se za praktične vežbe iz predmeta Astrofizika sa astronomijom, kao i za javna posmatranja interesantnih astronomskih dogadjaja.

Uprava

Astronomska opservatorija je odlukom veća katedre za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu dodeljena na rukovođenje Dr Saši Simiću, docentu pomenutog fakulteta i nastavniku na predmetu Astrofizika sa astronomijom.

Organizovane posete

Astronomska opservatorija Instituta za fiziku povremeno organizuje javna posmatranja interesantnih astronomskih pojava. Takođe, radi popularizacije nauke često se organizuju grupne posete osnovnih i srednjih škola iz grada i okoline. Sve ovakve vidove aktivnosti potrebno je predhodno dogovoriti sa zaduženim licima preko datih kontakt adresa ili telefonom.