Студијски програми Института за физику

На Институту за физику постојe три нивоа акредитованих академских студија.

ИНФОРМАТОР 2022/2023
Више о акредитацији студија физике

Основне академске студије физике

Основне академске студије трају четири године. Студенти се на трећој години опредељују за један од четири модула:

 • општа физика
 • наставник физике и информатика
 • информационе технологије и електроника
 • медицинска физика
Стечена звања по завршетку одабраног модула су:
 • Дипломирани физичар - за општу физику
 • Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
 • Дипломирани физичар - информационе технологије и електроника
 • Дипломирани физичар - медицинска физика

Програм основних академских студија (акредитација 2019)
Књига предмета

Правилник о основним академским студијама

Мастер академске студије физике

Мастер академске студије трају једну годину. На мастер студијама постоје пет модула по завршетку којих се тичу следећа звања:

 • Мастер физичар - за општу физику
 • Мастер физичар - професор физике
 • Мастер физичар - професор физике и информатике
 • Мастер физичар - информационе технологије и електроника
 • Мастер физичар - медицинска физика


Програм мастер академских студија (акредитација 2019)
Ближи услови за упис на мастер академске студије
Одлука о извођењу наставе предмета Школска педагогија у зимском уместо у летњем семестру у школској 2021/22.
Мале измене МАС Физика 2021
Књига предмета (2020)

Правилник о мастер академским студијама