Adresa:

  • Astronomska opservatorija
  • Institut za fiziku, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
  • Radoja Domanovića 12
  • 34000 Kragujevac
  • Email:

  • ssimic at kg dot ac dot rs
  • Phone & fax:

  • +381 34 336-223 loc 326 ili 329
  • +381 34 335-040
  •