Локација
Зграда Института за физику се налази у Улици сестре Јањић, између Природно-математичког факултета и Факултета инжењерских наука.