Студијски програми Института за физику

На Институту за физику постојe три нивоа акредитованих академских студија.

ИНФОРМАТОР 2023/2024
Више о акредитацији студија физике

Основне академске студије физике

Основне академске студије трају четири године. Студенти се на трећој години опредељују за један од четири модула:

 • општа физика
 • наставник физике и информатика
 • информационе технологије и електроника
 • медицинска физика
Стечена звања по завршетку одабраног модула су:
 • Дипломирани физичар - за општу физику
 • Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
 • Дипломирани физичар - информационе технологије и електроника
 • Дипломирани физичар - медицинска физика

Програм основних академских студија (акредитација 2019)
Структура студијског програма ОАС Физика након малих измена

Књига предмета

Правилник о основним академским студијама
Програм основних академских студија (акредитација 2013)

Мастер академске студије физике

Мастер академске студије трају једну годину. На мастер студијама постоје пет модула по завршетку којих се тичу следећа звања:

 • Мастер физичар - за општу физику
 • Мастер физичар - професор физике
 • Мастер физичар - професор физике и информатике
 • Мастер физичар - информационе технологије и електроника
 • Мастер физичар - медицинска физика


Програм мастер академских студија (акредитација 2019)
Ближи услови за упис на мастер академске студије
Одлука о извођењу наставе предмета Школска педагогија у зимском уместо у летњем семестру у школској 2021/22.
Мале измене МАС Физика 2021
Структура студијског програма МАС Физика након малих измена

Књига предмета (2020)

Правилник о мастер академским студијама
Програм мастер академских студија (акредитација 2013)