Квантне технологије

Овај сајт је посвећен темама квантне технологије као нове технологије 21. века.