Квантне технологије

Квантна физика и квантнe технологије

придружите се

О нама


Квантна физика


Ово је званична презентација Квантне физике и квантне технологије на Одсеку за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Ми смо потпуно посвећени образовању, ширењу знања и истраживању у области физике у оквиру наших законски одређених делатности Институт за физику (kg.ac.rs).

План студија обухвата Квантну механику, Изабрана поглавља квантне механике и Квантну информатику и квантно рачунање као основу квантне физике која се нуди на нашем одсеку.

Истраживање у области квантне физике (као и докторске студије) је посвећено областима и применама Заснивања квантне механике, Теорије квантне информације и Теорије отворених квантних система.

Позив младима за образовање, усавршавање и истраживање у области квантне физике је код нас стално отворено.

Дугогодишња блиска сарадња са наставницима и истраживачима ван ПМФ-а у Крагујевцу довела је до формирања академског језгра за област Квантне физике и Квантне технологије у Србији. Тако, поред Института за физику у Крагујевцу, језгро чине и Департман за физику ПМФ-а у Нишу, као и Центар за наноструктуре, наноелектронику и нанофотонику (Ц3Н) департмана Микроелектроника и техничка физика на Електротехничком факултету у Београду. Наша је жеља, а и циљ, да, поред проширења група на поменутим институцијама, буду укључене и друге институције и појединци активни у области Квантне физике и Квантне технологије у Србији.