Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Обука


Квантна физика

Ближе о обуци за квантну криптографију може се погледати на следећем линку.