Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Квантна физика и квантна технологија на ПМФ-овима у Крагујевцу и Нишу


Квантна физика


Истраживања на ПМФ у Крагујевцу и Нишу у области квантне физике и квантне технологије тичу се основа квантне физике, њеног теоријског заснивања и потраге за разрешењем проблема квантног мерења. Појмовно, методско и богатство формализама наведених научних проблема огледа се и у мноштву њихових различитих аспеката од којих неки представљају предмет истраживачког рада на ПМФ у Крагујевцу и Нишу. Ниже су наведени само неки од основних предмета истраживања и одговарајућих резултата.

  • A) Заснивање квантне механике (1, 4, 6),
  • Б) Проблем прелаза са квантног на класично (2, 3, 5, 6),
  • В) Квантни информатички ресурси (2, 3, 5).
У заградама изнад су наглашене тачке по следећем редоследу:
  1. Појам физичког времена.
  2. Процес декохеренције.
  3. Квантне структуре.
  4. Интерпретација квантне механике.
  5. Квантне корелације.
  6. Неки нанотехнолошки склопови.
На овој основи се сада одвијају истраживања у различитим смеровима од којих су неки представљени у темама за докторске студије.