Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Интерпретација квантне механике


Квантна физика

Дубље преиспитивање основних постулата и правила квантне механике, што укључује и проблем квантног мерења, има различите видове, аспекте, тумачења... Напредак и појава квантне физике и квантне технологије (са квантном механиком у свом језгру) је ултимативна последица бављења основама квантне механике – такозвана, област Заснивања квантне механике.

Могуће фатални недостатак Еверетовог тумачења квантне механике је представљен у:

J. Jeknic-Dugic, M. Dugic, A. Francom, Int J Theor Phys 53, 169–180 (2014).

Нови приступ појму времена у физици, изникао из тумачења једног важног резултата који се тиче унитарне квантне динамике је дат у:

H. Kitada, J. Jeknic-Dugic, М. Arsenijevic, M. Dugic, Physics Letters A 380 (2016) 3970–3976.
J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, M. Dugic, Proc. R. Soc. A 470 (2014) 20140283.
J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, M. Dugic, Proc. R. Soc. A 472 (2016) 20160041.


Нови поглед на квантну теорију проистекао из анализе квантних структура је обухваћен монографијом:

J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, M. Dugic, “Quantum structures. A view of the quantum world”, LAP, Saarbrucken, Germany, 2013.