Квантне технологије

Квантна физика и квантнe технологије

придружите се

Квантна физика

Двадесетпрви век је препознат као век квантне технологије. На овим странама откривамо шта је то квантна технологија, шта се од ње очекује и како се укључити у ову технолошку револуцију чији је развој у току.

„Ништа није практичније од (добре) теорије.“ Лудвиг Болцман

Непосредан спој фундаменталне науке и технологије Нова технолошка револуција: квантна технологија

Нобелова награда за физику 2022. године
Квантна технологија у ЕУ
Квантни криптографски склоп
IBM-ов квантни рачунар

 
              Квантни рачунари
                  Квантне симулације
                      Квантна комуникација
                            Квантна криптографија
                                  Квантни сензори
                                        Квантна метрологија
                                              Квантна биоинформатика
                    

Нобелове награде додељене за квантну физику

Квантна микроскопија (1986.)
Квантни хардвер (2012.)
Квантна сплетеност (2022.)

Нобелове награде за формулисање квантне механике као опште теоријске основе квантне физике и квантне технологије

А. Ајнштајн (1921.)

Л. Де Броји (1929.)

В. Хајзенберг (1932.)

Е. Шредингер (1933.)

П. А. М. Дирак (1933.)

В. Паули (1945.)

М. Борн (1954.)

Квантно-технолошке компаније и фирме ничу диљем света као што потврђује скорашња листа квантних startup-ова. Позиви креативним, предузимљивим појединцима и тимовима се непрестано отварају од стране приватних фирми и компанија, али и неких државних агенција на свим континентима. У току је планетарна трка за освајање нових, корисних технолошких поступака у практично свим аспектима квантне технологије.

Већ сада постоје једноставни, мали квантни рачунари који се могу купити и користити у сврху образовања, обуке и демонстрације квантног рачунања и квантних симулација. Још 2007. године су савезни избори у Швајцарској били контролисани квантнокриптографским склопом којег је изградила швајцарска фирма ID Quantique. Без претеривања се може рећи да нема веће и амбициозније ИТ компаније која нема свој развој за област квантне технологије, посебно за изградњу квантних рачунара.

Од савремених инжењера се очекује да поседују одређену „квантну свесност“ – са једним оком на развој квантне технологије – и пружа им се могућност усавршавања у том слислу, као и стицања одговарајућих знања . Посебан аспект у овом смислу је стицање основних знања из Квантне механике као опште теоријске основе без које се остала знања и вештине само делимично и површно усвајају.