Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Frontiers in Quantum Science and Technology


Квантна физика

Frontiers in Quantum Science and Technology Професор Мирољуб Дугић је уредник (едитор) у овом часопису за област „Basic Science for Quantum Technology“.

  1. APL Quantum
  2. Quantum Science and Technology
  3. EPJ Quantum Technology
  4. Advanced Quantum Technologies
  5. Research Directions: Quantum Technologies
  6. Quantum Engineering
  7. European Metrology Network for Quantum Technologies
  8. PRX Quantum