Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Квантна технологија у Европској Унији


Квантна физика

Више информација може се наћи на линку Quantum flagship.