Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Квантне корелације


Квантна физика


Ако два система нису корелисана, тада мерење обављено на једном од њих не пружа никакве информације о другом систему. Зато су корелације главни квантно-информатички ресурс.

Свако квантно стање носи одређене корелације – релативност корелација (зависност корелација од структуре система).

Релативност квантне сплетености представљена је у:

M Dugic and J Jeknic, Int. J. Theor. Phys. 45, 2215 (2006)
M Dugic and J Jeknic-Dugic, Int. J. Theor. Phys. 47, 805 (2008)


док је релативност квантног дискорда представљена у:

Dugic M., Arsenijevic M & Jeknic-Dugic J., SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 56 (2013) 732–736.

Динамички модел губитка квантне сплетености два кубита услед утицаја окружења представљен је у:

Arsenijević, M., Jeknić-Dugić, J. & Dugić, M., Braz J Phys 48 (2018) 242.