Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Неки нанотехнолошки склопови


Квантна физика


Квантна механика није осетљива на број честица (број степена слободе) у систему. Овај аспект проблема „преласка са квантног на класично“ је од основног значаја за неке нанотехнолошке примене.

Улога величине и облика молекулских зупчаника у динамичкој стабилности (и могућности практичне контроле) молекулских зупчаника је уведена у:

J. Jeknic-Dugic, I. Petrovic, M. Arsenijevic, M. Dugic, J. Phys.: Condens. Matter 30 195304 (2018),
I. Petrovic, J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, and M. Dugic, Phys. Rev. E 101, 012105 (2020).