Квантне технологије

Квантна физика и квантне технологије

придружите се

Квантне структуре


Квантна физика


Сви реални физички системи, осим елементарних честица, имају делове – имају „структуру“. Различите структуре се тичу ИСТЕ ЦЕЛИНЕ, али делови различитих структура те целине могу бити међусобно неупоредљиви; поједностављено речено: различите структуре носе различиту физику својих подсистема.

Зависност појма квантне сплетености од структуре (тзв. релативност сплетености) уведена је у контексту декохеренције у:

M Dugic and J Jeknic, Int. J. Theor. Phys. 45, 2215 (2006),

а у контексту квантне теорије информације у:

Dugic and J Jeknic-Dugic, Int. J. Theor. Phys. 47, 805 (2008).

Аналогна релативност, тзв., квантног дискорда, уведена је у:

Dugic M., Arsenijevic M & Jeknic-Dugic J., SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 56 (2013) 732–736.

Савремени квантни опис атома водоника представљен је у:

J. Jeknić-Dugić, M. Dugić, A. Francom, М. Arsenijević, Open Access Library Journal, 1:e501 .

Бројне наше (а и туђе) референце у вези са овим на сајту: QS Home Page (kg.ac.rs) као и у првој међународној монографији на ову тему: „Quantum Structural Studies. Classical Emergence from the Quantum Level“, January 2017, Edited By: Ruth E Kastner (University of Maryland, College Park, USA), Jasmina Jeknić-Dugić (University of Niš, Serbia), and George Jaroszkiewicz (The University of Nottingham, UK)