Лабораторије Института за физику

На Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу постоје следеће опште лабораторије:

Осим ових, постоје и специјализоване лабораторије: