Електродинамика

О предмету

Основне академске студије физике, III година (V семестар), обавезан предмет на изборном модулу А.

шифра: Ф124, 9 ЕСПБ

број часова 4+3

Литература

Литература из електродинамике је доста широка. Међутим, у стандардне уџбенике из електродинамике на већини универзитета у Србији се убрајају следеће књиге:

 1. В. Радовановић, Електродинамика, Физички факултет Универзитета у Београду, Београд (2020)
 2. Ђ. Мушицки, Увод у теоријску физику III/1, електродинамика са теоријом релативности, Грађевинска књига, Београд (1981)
 3. Ђ. Мушицки, Увод у теоријску физику III/2, Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, Београд (1987)
 4. Б. Милић, Мексвелова електродинамика, Студентски трг, Београд (2002)
 5. J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc. (1999)

Предавања

 1. Увод у електродинамику
 2. Математички подсетник
 3. Основни појмови класичне електродинамике
 4. Интегрални закони електродинамике
 5. Максвелове једначине за поље у вакууму
 6. Електромагнетно поље у материјалној средини
 7. Потпун систем једначина електродинамике
 8. Последице Максвелових једначина
 9. Потенцијали електромагнетног поља у вакууму
 10. Енергија електромагнетног поља. Пионтингова теорема
 11. Пондеромоторне силе и импулс електромагнетног поља
 12. Брзо променљива поља. Фуријеов метод
 13. Увод у релативистичку електродинамику
 14. Електромагнетни таласи у вакууму и непроводним срединама
 15. Основне једначине за равне монохроматске таласе