Физика плазме

О предмету

Основне академске студије физике, IV година (V семестар), изборни НС предмет на изборном модулима А и Б.

шифра: Ф129, 5 ЕСПБ

број часова 2+2

Литература
 1. Божидар С. Милић, Основе физике гасне плазме, Грађевинска класичне, Београд (1989)
 2. Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controled Fusion, Plenum Press New York and London (1987)
 3. A. von Vengel, Jonizovani gasovi, Naučna knjiga, Beograd (1970)
 4. Ратко Јанев, Контролисана термонуклеарна фузија, Свеске физичких наука, Институт за физику, Београд (1989)

Предавања

 1. Агрегатно стање плазме
 2. Елементарни процеси
 3. Параметри плазме
 4. Електростатичко екранирање
 5. Парне интеракције у плазми
 6. Критеријуми плазменог стања
 7. Методи теоријског изучавања динамике плазме
 8. Кинетичка теорија плазме и Многокомпонентни хидродинамички модели
 9. Орбитални метод у динамици плазме
 10. Увод у електромгнетну хидродинамику
 11. Магнетни притисак
 12. Магнетна хидростатика
 13. Двокомпонентни хидординамички модели
 14. Елементарна теорија простирања таласа у плазми
 15. Термонуклеарна фузија
 16. Добијање плазме у лабораторији - електрична пражњења
 17. Увод у електрична пражњења

Остали наставни материјал