Наставна средства физике

О предмету

Основне академске студије физике

шифра: Ф131, 6 ЕСПБ

број часова 2+2

Литература
  1. Т. Петровић, Наставна средства физике - I део, Физички факултет, Београд (1994)
  2. Т. Петровић, Наставна средства физике - II део, Физички факултет, Београд (1996)
  3. Ј. Дојчиловић, С. Ивковић, Експерименти и демонстрациони огледи из физике, Београд (2008)
  4. Група аутора под редакцијом А. А. Покровскога, Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, частъ I и II, Просвещение, Москва (1978)
  5. Уџбеници и збирке задатака и лабораторијских вежби из физике за 6, 7. и 8. разред (издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Круг, Логос, Бигз, Едука, Klett...)
  6. American Journal of Physics
  7. Physics Teacher
  8. European Journal of Physics
  9. Physics Education
  10. Квант

Књиге