Основи биофизике

О предмету

Основне академске студије физике, IV година (VII семестар), обавезан предмет на изборном модулу Д.

шифра: 19.FI4008, 5 ЕСПБ

број часова 2+2

Литература
  1. С. Станковић, Физика људског организма, Нови Сад, 2006.
  2. P. I. Herman, Physics of the human body, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2007.
  3. Ј. Симоновић, Ј. Вуковић, Д. Ристановић, Р. Радовановић, Д. Попов, Биофизика у медицини, Београд, 1995.
  4. R. K. Hobbie, R. Bradley, Intermediate physics for medicine and biology, Springer Heidelberg, 2015.