Теорија декохеренције

О предмету

Основе квантне теорије мерења; Цванцигова мастер једначина и транспортне једначине; Окружењем-индукована суперселекциона правила; Модели теорије мерења и теорије декохеренције; Стохастичке Шредингерове једначине; Примена декохеренције и њена контрола.


Литература

  1. М. Дугић, „Декохеренција у класичном лимиту квантне механике“, СФИН XVII, 2, Институ за физику, Београд, 2004
  2. D. Giulini et al, “Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory”, Springer, Berlin, 1996
  3. Ј. Јекнић-Дугић, М. Арсенијевић, М. Дугић, “Збирка решених задатака из теорије отворених квантних система”, нерецензирана скрипта