Теорија отворених квантних система

О предмету

Теоријска настава

Појам отвореног квантног система и проблем диференцијалног описа. Позитивнa, и Потпуно позитивна пресликавања (ППП). Непотпуно позитивна пресликавања („мапе“). Марковљевост наспрам ППП. Мастер једначине: Борн-Марковљева апроксимација. Слаба интеракција и RWA апроксимација, singular-coupling. Модели мерења положаја и декохеренција. Квантно Брауново кретање. Закочени хармонијски осцилатор. Модели квантне оптике. Уопштена (Цванцигова) мастер једначина и не-Марковљеви процеси. Метод укидања меморије (time convolutionless метод). Уочавање не-Марковљевости.

Посебне теме

Информатички опис: некласичне корелације и њихове мере. Квантни једно- и дво-дискорд и њихова динамика у двочестичним отвореним системима. Релативност квантних корелација и структуре.


Литература

Основна литература

  1. A. Rivas and S. F. Huelga, “Open Quantum Systems: An Introduction”, SpringerBriefs, Springer, 2011; arXiv 1104.5242v1 [quant-ph]
  2. H.-P. Breuer and F. Petruccione, “Тhе Theory of Open Quantum Systems”, Clarendon Press, Oxford, 2002
  3. Ј. Јекнић-Дугић, М. Арсенијевић, М. Дугић, “Збирка решених задатака из теорије отворених квантних система”, нерецензирана скрипта

Допунска литература

  1. A. Shaji, Ph.D. dissertation
  2. М. Дугић, „Декохеренција у класичном лимиту квантне механике“, СФИН XVII, 2, Институт за физику, Београд, 2004.
  3. M. Giulini et al, “Decoherence and Appearance of a Classical World in Quantum Theory”, Springer, Berlin 1996
  4. K. Modi et al, “Quantum discord and other measures of quantum correlation”, arXiv:1112.6238