Атомска и нуклеарна физика

АТОМСКА И НУКЛЕАРНА ФИЗИКА

  1. Апсорпција гама зрачења