Бесплатна припрема пријемног испита из физике

Припремна настава ће почети 5.3.2022. и одржаваће се онлајн путем платформе Microsoft Teams, суботама од 10 до 12 часова.

Похађање припремне наставе ће вам бити омогућено након пријаве, попуњавањем упитника путем ЛИНКА или QR кода:

За све додатне информације обратити се на мејл fizika@pmf.kg.ac.rs

Након пријаве, кандидати ће, путем мејла који су навели у пријави, бити информисани о начину приступа онлајн припремама.

Материјал припремне наставе дат је у табели.

  област датум одржавања
1. Кинематика 5.3.2022.
2. Динамика 12.3.2022.
3. Рад, енергија и закони одржања 19.3.2022.
4. Механика флуида 26.3.2022.
5. Термодинамика 2.4.2022.
6. Електростатика и једносмерна електрична струја 9.4.2022.
7. Осцилације и таласи 16.4.2022.
8. Магнетизам и наизменичне струје 7.5.2022.
9. Таласна и геометријска оптика 14.5.2022.
10. Специјална теорија релативности 21.5.2022.
11. Основи квантне механике 28.5.2022.
12. Основи атомске физике 4.6.2022.
13. Елементи физике чврстог стања 11.6.2022.
14. Основи нуклеарне физике 14.6.2022.